Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową www. Korzystając z naszej strony, użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe. Prezentowany dokument ma na celu wyjaśnienie, jakie rodzaje danych zbieramy, w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Znaczenie tych informacji jest dla nas kluczowe, dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się z treścią tej Polityki, która definiuje reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Zapewniamy, że nasza strona działa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie https://witalnedzialanie.pl jest RD MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  Osiedle Herbowe 32, Osiniec, 62-200 Gniezno, mail: kontakt@rd.media

§2 Zasady Ochrony Prywatności

 1. Nasza strona internetowa oferuje usługi prezentacji rankingów produktów, które mają na celu ukazanie najlepszych opcji dostępnych w wybranej przez użytkownika kategorii.
 2. Wskazane produkty pochodzą z różnorodnych witryn internetowych, z których użytkownik może być przekierowany na inne strony po kliknięciu w odpowiedni link w naszym rankingu.
 3. Prywatność naszych użytkowników jest dla nas priorytetem, dlatego zbieramy tylko minimalną ilość wrażliwych danych osobowych, takich jak adres e-mail i numer IP urządzenia.
 4. Nasz serwis nie prowadzi sprzedaży prezentowanych produktów, lecz ma na celu wspieranie użytkowników w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych.
 5. Ranking produktów opiera się na kryteriach takich jak:
 6. a) reputacja producenta na rynku,
 7. b) opinie użytkowników korzystających z produktów,
 8. c) cena produktu.
 9. Podawanie danych osobowych na naszej stronie jest całkowicie dobrowolne.
 10. Informujemy, że dane osobowe mogą być przesyłane do serwerów poza krajem użytkownika lub do powiązanych podmiotów trzecich w różnych krajach, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w celu przetwarzania tych danych zgodnie z tą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami.

Transfer danych osobowych poza EOG może mieć miejsce w przypadku korzystania z usług analitycznych lub reklamowych dostarczanych przez Google LLC, w tym Google Adwords oraz Google Analytics, do Stanów Zjednoczonych, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej o Privacy Shield, zapewniającej odpowiedni poziom ochrony danych w stosunku do uczestników programu, w tym Google LLC.

 1. Dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celu ich zbierania, i nie dłużej niż wymagają tego przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, czyli maksymalnie 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano ostatnią umowę.
 2. Dane pozostawione w naszym serwisie nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji polityki ochrony prywatności w związku z postępem technologii internetowych, zmianami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem naszego serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób jasny i zrozumiały.
 4. Polityka ta nie dotyczy informacji związanych z usługami, towarami lub stronami internetowymi innych podmiotów niż administrator.
 5. Prawo do wycofania zgody

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, która może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem. §3 Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownicy naszej strony posiadają szereg uprawnień dotyczących ich danych osobowych, w tym między innymi:
 2. a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych na naszym serwisie

– Art. 15 RODO Zakres prawa: Osoba, której dane dotyczą, może uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są jej dane osobowe, i jeśli tak, to ma prawo dostępu do tych danych oraz informacji wymienionych w tym przepisie.

 1. b) prawo do żądania korekty lub uzupełnienia danych osobowych przez serwis

– Art. 16 RODO Zakres prawa: Osoba, której dane dotyczą, może żądać od administratora natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

 1. c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez serwis

– Art. 17 RODO Zakres prawa: Osoba, której dane dotyczą, może zażądać od administratora natychmiastowego usunięcia jej danych osobowych, jeśli wystąpią okoliczności określone w tym przepisie. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w serwisie – Art. 18 RODO Zakres prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania. Po oznaczeniu, przetwarzanie danych, oprócz przechowywania, jest możliwe tylko za zgodą osoby lub w przypadkach określonych w tym przepisie.

 1. e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych

– Art. 20 RODO Zakres prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczyła administratorowi, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód.

 1. f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

– Art. 21 RODO Zakres prawa: Osoba może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie związanym z takim marketingiem. Sprzeciw dostępny jest także w innych sytuacjach określonych w art. 21-22 RODO.

 1. Użytkownik może skorzystać z powyższych praw kontaktując się z Administratorem w dowolny sposób określony na początku serwisu. Dotyczy to także wycofania wcześniej udzielonych zgód.
 2. W razie pytań czy wątpliwości, nasz administrator udzieli wszystkich niezbędnych informacji i wsparcia.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

§4 Logi Serwisowe

 1. Informacje o pewnych działaniach użytkowników są rejestrowane w logach. Są one wykorzystywane do zarządzania serwisem oraz zapewnienia efektywnej obsługi świadczonych usług.
 2. Do logów mogą być zapisywane:
 3. a) czas otrzymania zapytania
 4. b) czas wysłania odpowiedzi
 5. c) rodzaj przeglądarki użytkownika
 6. d) adres IP użytkownika
 7. e) informacje związane z obsługą e-maili
 8. f) identyfikatory URL żądanych zasobów